Anka Gredelj

Datum sahrane:

07.02.2024 15:00

Mjesto prebivališta:

Bjelovar

Godina rođenja:

1933