Anka Tandara

Datum sahrane:

29.01.2021 13:00

Mjesto prebivališta:

Bjelovar

Godina rođenja:

1933