Ankica Lezić

Datum sahrane:

13.03.2020 14:00

Mjesto prebivališta:

Bjelovar

Godina rođenja:

1939