Antun Šotola

Datum sahrane:

10.04.2017 12:30

Mjesto prebivališta:

Garešnička 2

Godina rođenja:

1952