Barbara Heretek

Datum sahrane:

13.07.2017 14:00

Mjesto prebivališta:

Veliko Korenovo

Godina rođenja:

11.09.1942.