Barica Miklić

Datum sahrane:

03.06.2019 14:00

Mjesto prebivališta:

Bjelovar

Godina rođenja:

1930