Barica Vincek

Datum sahrane:

13.07.2021 12:00

Mjesto prebivališta:

Bjelovar

Godina rođenja:

1940