Bjeljac (Meličanin) Draga

Datum sahrane:

03.04.2017 14:00

Mjesto prebivališta:

Bjelovar

Godina rođenja:

1948