Blanka Rat

Datum sahrane:

26.01.2018 13:00

Mjesto prebivališta:

Bjelovar

Godina rođenja:

1931