Boja Ivanović

Datum sahrane:

22.07.2021 13:00

Mjesto prebivališta:

Bjelovar

Godina rođenja:

1955