Boris Braun

Datum sahrane:

10.10.2018 14:00

Mjesto prebivališta:

Zagreb

Godina rođenja:

1920.