Boris Crnković

Datum sahrane:

10.03.2021 13:00

Mjesto prebivališta:

Bjelovar

Godina rođenja:

1955