Boško Kesić

Datum sahrane:

28.01.2019 12:30

Mjesto prebivališta:

Bjelovar-Galovac

Godina rođenja:

1946