Boško Margetić

Datum sahrane:

21.01.2020 14:00

Mjesto prebivališta:

Bjelovar

Godina rođenja:

1937