Bože Sabljić

Datum sahrane:

21.05.2018 13:00

Mjesto prebivališta:

Bjelovar-Prokljuvani

Godina rođenja:

1957