Božidar Vresk

Datum sahrane:

13.07.2017 11:30

Mjesto prebivališta:

Bjelovar

Godina rođenja:

29.09.1936.