Čedomil Šušnjar

Datum sahrane:

02.03.2019. 12:00

Mjesto prebivališta:

Bjelovar

Godina rođenja:

1942