Dane Orlović

Datum sahrane:

13.02.2018 13:00

Mjesto prebivališta:

Bjelovar

Godina rođenja:

1933