Danica Pećar

Datum sahrane:

01.03.2018 14:00

Mjesto prebivališta:

Bjelovar-Stari Skucani

Godina rođenja:

1943