Davor Pavleković

Datum sahrane:

29.01.2019 12:00

Mjesto prebivališta:

Bjelovar

Godina rođenja:

1961.