Ded Bardheci

Datum sahrane:

14.01.2021 15:00

Mjesto prebivališta:

Bjelovar

Godina rođenja:

1953