Dimitrije Kokir

Datum sahrane:

30.10.2017 14:00

Mjesto prebivališta:

Varaždin

Godina rođenja:

1946