Đorđe Jelić

Datum sahrane:

12.09.2018. 14:00

Mjesto prebivališta:

Bolč

Godina rođenja:

1961