Đorđe Počuča

Datum sahrane:

06.10.2017 12:45

Mjesto prebivališta:

Malo Korenovo

Godina rođenja:

12.04.1936.