Doroteja Vlašiček

Datum sahrane:

25.01.2021 14:00

Mjesto prebivališta:

Bjelovar

Godina rođenja:

1931