Đurđica Bujan

Datum sahrane:

07.08.2017 12:45

Mjesto prebivališta:

Bjelovar - Male Sredice

Godina rođenja:

1950