Đuro Crkvenac

Datum sahrane:

13.05.2023. 12:00

Mjesto prebivališta:

Bjelovar

Godina rođenja:

1944