Dušan Diklić

Datum sahrane:

29.03.2017 14:00

Mjesto prebivališta:

Stari Pavljani

Godina rođenja:

1953.