Dušan Stjepanović

Datum sahrane:

15.06.2020 11:00

Mjesto prebivališta:

Bjelovar

Godina rođenja:

1940