Erceg Jovan

Datum sahrane:

30.05.2017 11:00

Mjesto prebivališta:

Galovac

Godina rođenja:

1951