Evica Lenđel

Datum sahrane:

22.10.2018 11:30

Mjesto prebivališta:

Veliko Korenovo

Godina rođenja:

1941