Goran Štefan

Datum sahrane:

08.08.2017 13:00

Mjesto prebivališta:

Put. Žrtvama u Lugu 35

Godina rođenja:

1970