Irena Kovačević

Datum sahrane:

30.11.2019 13:00

Mjesto prebivališta:

Bjelovar

Godina rođenja:

1967