Iva Tandara

Datum sahrane:

03.04.2021 12:00

Mjesto prebivališta:

Bjelovar

Godina rođenja:

1937