Ivanka Mesarek

Datum sahrane:

11.10.2021 14:00

Mjesto prebivališta:

Ćurlovac

Godina rođenja:

1947