Ivica Vresk

Datum sahrane:

29.05.2021 12:00

Mjesto prebivališta:

Bjelovar

Godina rođenja:

1971