Ivka Đuranić

Datum sahrane:

05.07.2017 12:45

Mjesto prebivališta:

Kupinovac

Godina rođenja:

20.07.1937.