Ivo Pavliš

Datum sahrane:

21.12.2021 11:45

Mjesto prebivališta:

Bjelovar

Godina rođenja:

1946