Jakov Prka

Datum sahrane:

10.12.2019 12:00

Mjesto prebivališta:

Bjelovar

Godina rođenja:

1946