Jelena Galović

Datum sahrane:

13.03.2020 15:00

Mjesto prebivališta:

Bjelovar

Godina rođenja:

1937