Josip Mihalić

Datum sahrane:

21.03.2017 12:45

Mjesto prebivališta:

Izvorska 31

Godina rođenja:

1937