Jovan Čormarković

Datum sahrane:

01.03.2021 11:30

Mjesto prebivališta:

Bjelovar

Godina rođenja:

1933