Jožefa Hajtić

Datum sahrane:

17.01.2018 14:00

Mjesto prebivališta:

Bjelovar-Brezovac

Godina rođenja:

1930