Juraj Lojen

Datum sahrane:

12.08.2019 17:30

Mjesto prebivališta:

Bjelovar

Godina rođenja:

1933