Juraj Piškorić

Datum sahrane:

13.07.2022. 13:00

Mjesto prebivališta:

Bjelovar

Godina rođenja:

1936