Kata Bajza

Datum sahrane:

16.05.2018 14:00

Mjesto prebivališta:

Bjelovar

Godina rođenja:

1940