Kata Bijelić

Datum sahrane:

26.02.2021 14:00

Mjesto prebivališta:

Bjelovar

Godina rođenja:

1939