Kata Halapa

Datum sahrane:

12.11.2018 13:00

Mjesto prebivališta:

Bjelovar

Godina rođenja:

1934