Kata Janković

Datum sahrane:

25.02.2021 12:00

Mjesto prebivališta:

Bjelovar

Godina rođenja:

1933