Kata Klobučar

Datum sahrane:

09.03.2022 12:45

Mjesto prebivališta:

Bjelovar

Godina rođenja:

1933